Kościół św. Bartłomieja (Kraków)

Kaplica na Wodzie
LOKALIZACJA OBIEKTU:

Kraków – Ludwinów, ul. Komandosów 25

SPRZĘT POMIAROWY:

Skaner FARO Focus 3D s 120

CZAS POMIARU:

4 godziny, 2 osoby

CZAS OPRACOWANIA:

1 dzień 1 os – rejestracja i obróbka skanów; 3 dni 1 os – inwentaryzacja architektoniczna, kolorowe rendery, wizualizacje.

PRODUKT KOŃCOWY:

Chmura punktów rejestrowana w lokalnym układzie współrzędnych, inwentaryzacja 3D i 2D. Kolorowe rendery i wizualizacje. Pełne zwymiarowanie obiektu i dokładna architektoniczna ewidencja zewnętrznej bryły świątyni. Barwne ortofotoplany z danych skanerowych.

OPIS:

Niezwykle harmonijny, nieduży barokowy kościółek wzniesiono w 1694 roku z fundacji sekretarza króla Jana III Sobieskiego Ludwika Mikołaja Grabiańskiego herbu Świenczyc. Początkowo była to zaledwie mało znacząca kapelania przeznaczona dla mieszkańców folwarku rodziny Grabiańskich. W ciągu wieków ta niewielka świątynia wielokrotnie zmieniała właścicieli, zyskiwała na znaczeniu, niszczała i była restaurowana. W roku 1851 jeden z remontów odbył się staraniem Franciszka Rippera, zamożnego obywatela Podgórza. W 1895 r. nowi właściciele dóbr ludwinowskich, rodzina Batków, przeprowadzili kolejny remont oraz dobudowali widoczną dziś kruchtę. Kaplica znacząco podupada w czasie II wojny światowej. Po roku 1963 staraniem mieszkańców Ludwinowa oraz ks. rektora Adama Gacka i konserwator Teresy Waśniewskiej obiektowi przywrócono dawną świetność.

Wczesną wiosną 2015 roku firma 3Dexplorers zrealizowała kompleksowe skanowanie laserowe 3D Kaplicy św. Bartłomieja. Wykonano 16 dokładnych skanów w wysokiej rozdzielczości w granicach błędu pomiarowego wynoszącego ± 2 mm na 10 m. Otrzymane dane skanerowe posłużyły do wykonania analizy pomiarowej ludwinowskiej kaplicy oraz pełnej inwentaryzacji architektonicznej zewnętrznej bryły obiektu (wnętrze nie zostało udostępnione do celów inwentaryzacyjnych).

Dokumentacja skanerem 3D jest idealna na potrzeby szybkiej i bardzo dokładnej inwentaryzacji architektonicznej. Dzięki pomiarowi intensywności wiązki odbicia lasera otrzymujemy także niezrównane informacje na temat faktury i zróżnicowania kolorystycznego skanowanego obiektu. Raz dokonany pomiar można dowolnie przetwarzać, archiwizować bądź wykorzystać jedynie wybrane obszary na potrzeby prac konserwatorskich.

Skanowanie wykonano we współpracy z Fundacją Pomóc Przeszłości z siedzibą w Krakowie.

Kościół św. BartłomiejaKościół św. Bartłomieja Kościół św. BartłomiejaKościół św. Bartłomieja Kościół św. BartłomiejaKościół św. Bartłomieja Kościół św. BartłomiejaKościół św. Bartłomieja Kościół św. BartłomiejaKościół św. Bartłomieja Kościół św. BartłomiejaKościół św. Bartłomieja

 

 

Kaplica św. Józefa Robotnika - "Kaplica na Wodzie" (Ojców, małopolska)

Kaplica na Wodzie
LOKALIZACJA OBIEKTU:

Ojców (Ojcowski Park Narodowy)

SPRZĘT POMIAROWY:

Skaner FARO Focus 3D s 120

CZAS POMIARU:

5 godzin, 2 osoby

CZAS OPRACOWANIA:

1 dzień 1 os – rejestracja i obróbka skanów; 2 dni 1 os – przygotowanie plików, inwentaryzacja architektoniczna, kolorowe rendery, wizualizacje

PRODUKT KOŃCOWY:

Chmura punktów rejestrowana w lokalnym układzie współrzędnych, inwentaryzacja 3D i 2D. Kolorowe rendery i wizualizacje. Pełne zwymiarowanie obiektu i bardzo dokładna architektoniczna ewidencja zewnętrznej bryły kaplicy

OPIS:

Kaplicę wzniesiono w 1901r. Usytuowana została nad dwoma brzegami potoku Prądnik. Taka lokalizacja budowli jest tłumaczona wydanym przez cara Mikołaja II zarządzeniem, zabraniającym budowy obiektów sakralnych na „ziemi ojcowskiej”.

Wykonaną z drewna kaplicę zaprojektowano w stylu zdrojowym, stanowiącym połączenie lokalnej ojcowskiej tradycji z alpejskimi wzorcami. Styl budowli określono z czasem, jako szwajcarsko-ojcowski. Budynek kaplicy ma rzut symetryczny, prostokątny z przenikającym go w środku kwadratem. Zbudowany został na planie symetrycznego krzyża, długości 11 m oraz szerokości 5 m. Kaplica to niska, drewniana budowla z lekko nachylonym dachem, zwieńczona ażurową „szwajcarską” wieżyczką (tzw. sygnaturką). Ściany zewnętrzne kaplicy są zbudowane według miejscowego zwyczaju (tzw. stylu ojcowskiego). Mają charakterystyczny wygląd: najwyższa część ścian to pas w ukośną kratę, środkowa cześć powstała z desek nakładanych dachówkowato, natomiast najniższa z desek „mijanych” – układanych wertykalnie jedna głębiej, druga na zewnątrz. Cała budowla jest wspierana na drewnianych i betonowych filarach osadzonych w dnie Prądnika.

Wczesną jesienią 2014 roku firma 3Dexplorers wykonała kompleksowe skanowanie laserowe 3D Kaplicy w Ojcowie. Wykonaliśmy 13 dokładnych skanów w wysokiej rozdzielczości (ilość punktów na jednym skanie 45 000 000; rozmiar pojedynczego skanu: 10312 x 4268). Otrzymane dane skanerowe posłużyły do wykonania analizy pomiarowej ojcowskiej kaplicy oraz pełnej inwentaryzacji architektonicznej zewnętrznej bryły obiektu (wnętrze kaplicy było niedostępne). Dane ze skanera mogą być przerabiane i wykorzystywane do tworzenia inteligentnych modeli 3D w programach CAD, Geomagic, SCENE, Meshlab, Blender, itp. Wykonana dokumentacja 3D jest idealna na potrzeby szybkiej i bardzo dokładnej inwentaryzacji konserwatorskiej. Raz dokonany pomiar można zarchiwizować i przechowywać na nośnikach cyfrowych przez dowolny okres czasu bądź wykorzystywać tylko wybrane obszary w przypadku przebudowy lub rekonstrukcji/odbudowy.

Skanowanie wykonano we współpracy z Fundacją Pomóc Przeszłości z siedzibą w Krakowie.

Kaplica na Wodzie (Ojców)Kaplica na Wodzie (Ojców) Kaplica na Wodzie (Ojców)Kaplica na Wodzie (Ojców) Kaplica na Wodzie (Ojców)Kaplica na Wodzie (Ojców) Kaplica na Wodzie (Ojców)Kaplica na Wodzie (Ojców)

 

 

Bydlin (pow. olkuski, małopolska)

Bydlin (pow. olkuski, małopolska)
LOKALIZACJA OBIEKTU:

Bydlin (pow. olkuski, małopolska)

SPRZĘT POMIAROWY:

Skaner FARO Focus 3D s 120

CZAS POMIARU:

8 godzin, 2 osoby

CZAS OPRACOWANIA:

1 dzień 1 os - rejestracja skanów; 1 dzien 1 os - gnerowanie wizualizacji wideo oraz zdjęć panoramicznych

PRODUKT KOŃCOWY:

Chmura punktów rejestrowana w lokalnym układzie współrzędnych, inwentaryzacja 3D, wizualizacja wideo, fotopanoramy

OPIS:

Ruiny zamku w Bydlinie. Pierwsze wzmianki na temat zamku sięgają końca XIV wieku. Na wysokim, skalistym wzgórzu wzniesiono wówczas warownię – wieżę obronną, która swoją funkcję pełniła przez około dwieście lat. Początkowym właścicielem był syn Niemierzy z Gołczy. To właśnie temu drugiemu przypisuje się często budowę warowni. Do czasu, kiedy w XVI w. przeszedł na własność Bonerów, a następnie Firlejów, zamek miał około dwudziestu właścicieli. Na początku XVI w. Firlejowie dokonali przebudowy murów zamku na kościół. W okresie reformacji ok. 1570 r. Jan Firlej (ówczesny właściciel Bydlina) na krótki czas zamienił kościół na zbór ariański. W 1594 r. jego syn Mikołaj ponownie przeobraził świątynię na kościół katolicki pw. Świętego Krzyża, od którego nazwę przejęło później całe wzgórze nazywane tak po dziś dzień. W 1655 r. kościół zburzyli Szwedzi idący na Częstochowę. Kilkadziesiąt lat później został odbudowany przez Męcińskich. Pod koniec XVIII w. zamek został stopniowo opuszczony i uległ ruinie. Pod koniec XIX w. na stokach góry zamkowej istniała kopalnia galeny. Na początku I wojny światowej, 17 listopada 1914 r., legioniści polscy pod dowództwem komendanta Trojanowskiego okopali się, zajmując pozycje na wzgórzu zamkowym, a następnie ruszyli na stojące w Załężu wojska rosyjskie, rozpoczynając w ten sposób bitwę pod Krzywopłotami.

Zimą 2014 roku firma 3Dexplorers wykonała kompleksowe skanowanie laserowe 3D ruin zamku w Bydlinie. Wykonaliśmy 11 dokładnych skanów w wysokiej rozdzielczości. Otrzymane dane skanerowe posłużyły do wykonania analizy pomiarowej zrujnowanego zamku (wysokości murów, szerokości okien, grubości zachowanych ścian, etc.) oraz pełnej wizualizacji wideo. Z danych skanerowych wygenerowano także fotopanoramy obiektu. Pozyskana za sprawą skanera chmura punktów pozwala na dowolną manipulację obrazem zamku. Dane ze skanera mogą być przerabiane i wykorzystywane do tworzenia inteligentnych modeli 3D w programach CAD, Geomagic, SCENE, Meshlab, Blender, itp. Wykonana rejestracja jest idealna na potrzeby inwentaryzacji konserwatorskiej. Raz dokonany pomiar można zarchiwizować i przechowywać na nośnikach cyfrowych przez dowolny okres czasu bądź wykorzystywać tylko wybrane obszary w przypadku przebudowy lub rekonstrukcji/odbudowy.

Skanowanie wykonano na zlecenie Fundacji Pomóc Przeszłości z siedzibą w Krakowie.

Bydlin (pow. olkuski, małopolska)Bydlin (pow. olkuski, małopolska) Bydlin (pow. olkuski, małopolska)Bydlin (pow. olkuski, małopolska) Bydlin (pow. olkuski, małopolska)Bydlin (pow. olkuski, małopolska) Bydlin (pow. olkuski, małopolska)

 

 

"Drukarnia Ariańska" - Pińczów

Drukarnia Ariańska
LOKALIZACJA OBIEKTU:

"Drukarnia Ariańska", ul. Batalionów Chłopskich 32, 28-400 Pińczów

SPRZĘT POMIAROWY:

Skaner FARO Focus 3D s 120

CZAS POMIARU:

12 godzin, 2 dni, 2 osoby

CZAS OPRACOWANIA:

2 dni 1 os - filtracja i rejestracja skanów; 3 dni 1 os - inwentaryzacja 2D; 1 dzień 1 os - wizualizacja wideo

PRODUKT KOŃCOWY:

Chmura punktów rejestrowana w jednym układzie współrzędnych x,y,z, inwentaryzacja 3D oraz 2D, film w formacie mp4 utworzony z pozyskanej chmury punktów z odwzorowaniem kolorów w skali RGB

OPIS:

Dom Ariański (zwany również Drukarnią Ariańską). Budynek wzniesiono w południowo-wschodnim narożniku rynku mirowskiego na przełomie XVI/XVII w. Po zniszczeniach obu wojen odnowiono w 1948 r. Jest to parterowa budowla (wzniesiona na sklepionych piwnicach) z renesansową elewacją nawiązującą do florenckiego pałacu Strozzich. Nad łukiem portalu bramy wjazdowej znajduje się sentencja łacińska: BENEDIC DOMINE DOMUM ISTAM ET OMNESHABITANTES IN EA. Okna w obramieniach z gzymsami także posiadają łacińskie dewizy. Przy obszernej sieni przejazdowej znajdują się (w jednym ciągu) dwie prostokątne izby, a za nimi z tyłu trzecia o podobnym kształcie. Najciekawsza z nich to izba narożna (przy sieni) o kolebkowo-krzyżowym sklepieniu i parze okien z wnękami ozdobionymi przyściennymi filarami. Budynek ten nosi tradycyjną nazwę – „Drukarnia ariańska” mimo, iż funkcji takowej prawdopodobnie nigdy nie pełnił. Inna nazwa, mniej znana, określa go jako „dom wójta” mirowskiego. Przypuszcza się również, że budowla ta była w przeszłości łaźnią. Przed kilku laty mieścił się tutaj oddział Archiwum Państwowego w Kielcach. Obecnym administratorem budynku jest Muzeum Regionalne w Pińczowie.

W okresie pomiędzy kwietniem a listopadem 2014 roku firma 3Dexplorers wykonała kompleksowe skanowanie laserowe 3D wyżej wymienionego budynku. Inwentaryzacja obejmowała: wykonanie modelu 3D całego budynku w oparciu o zebraną chmurę punktów; wykonanie barwnych ortofotoplanów elewacji i pomieszczeń na podstawie danych skanerowych; wykonanie widoku 2D głównych elewacji w skali 1:50; wykonanie rzutów piwnicy, parteru oraz strychu w skali 1:50; sporządzenie przekrojów podłużnych i poprzecznych w skali 1:50 dla całego budynku. Całość opracowania została oddana zamawiającemu w formie elektronicznej oraz w formie wydruków w skali 1:50. Dokładność rysunków CAD wynosiła ±5 mm. W efekcie otrzymaliśmy pełną dokumentację architektoniczną, która posłuży do realizacji prac remontowych w obrębie budynku.

Drukarnia AriańskaDrukarnia Ariańska Drukarnia AriańskaDrukarnia Ariańska Drukarnia AriańskaDrukarnia Ariańska Drukarnia AriańskaDrukarnia Ariańska Drukarnia AriańskaDrukarnia Ariańska

 

 

Sunny Alcove (site: 5MT135)(Kolorado, USA)

Sunny Alcove (Kolorado, USA)
LOKALIZACJA OBIEKTU:

Sunny Alcove (site: 5MT135)(Kolorado, USA)

SPRZĘT POMIAROWY:

Skaner FARO Focus 3D s 120

CZAS POMIARU:

8 godzin, 2 osoby

CZAS OPRACOWANIA:

1 dzień 1 os - rejestracja skanów; 4 dni 1 os - inwentaryzacja 2d; 4 tygodnie 1 os - triangulacja oraz kolorowe rendery

PRODUKT KOŃCOWY:

Chmura punktów rejestrowana w jednym układzie współrzędnych UTM '83, inwentaryzacja 3D i 2D, kolorowe rendery 3D, pdf 3D, modele high/low poly, fotopanoramy, ortofoto z danych skanerowych

OPIS:

Sunny Alcove. Stanowisko archeologiczne, na którym zarejestrowano obecność pozostałości architektury mieszkalno/obronnej Indian Pueblo z XIII w. n.e. Widoczne do dziś ruiny budynków wykonanych z precyzyjnie przyciętych bloków piaskowca układanych na zaprawę glinianą rozciągają się wewnątrz alkowy skalnej o długości ok 19 m i głębokości 8,45 m. W skład kompleksu wchodzi co najmniej 6 pomieszczeń mieszkalnych oraz fundamenty co najmniej 1 kivy (pomieszczenie ceremonialne). Na uwagę zasługuje umiejętne wkomponowanie osiedla w naturalną niszę skalną.

W czerwcu 2014 roku firma 3Dexplorers wykonała kompleksowe skanowanie laserowe 3D pozostałości osiedla Pueblo z XIII w. o współczesnej nazwie "Sunny Alcove", wraz z jego otoczeniem. Wykonaliśmy 16 dokładnych skanów oraz precyzyjny pomiar punktów kontrolnych przy użyciu tachimetru. Wszystkie skany zostały połączone w jeden układ współrzędnych. Otrzymane dane posłużyły do wykonania trójwymiarowej inwentaryzacji (modelu 3d) osiedla. Przygotowaliśmy również pełną inwentaryzację architektoniczną 2D zawierającą przekroje i rzuty budynków wraz z otoczeniem niszy skalnej. Pozyskana za sprawą skanera chmura punktów pozwala na dowolną manipulację obszarem stanowiska i reliktami budynków. Dane otrzymane przy użyciu skanera mogą być przerabiane i wykorzystywane do tworzenia inteligentnych modeli 3D w programach CAD, Geomagic, SCENE, Meshlab, Blender, itp. Wykonana rejestracja jest idealna na potrzeby inwentaryzacji konserwatorskiej. Raz dokonany pomiar można zarchiwizować i przechowywać na nośnikach cyfrowych przez dowolny okres czasu bądź wykorzystywać tylko wybrane obszary w przypadku przebudowy lub rekonstrukcji/odbudowy.

Skanowanie wykonano na zlecenie Projektu Archeologicznego Sand Canyon - Castle Rock, kierowanego przez dr Radosława Palonkę z IA UJ. Projekt Archeologiczny Sand Canyon-Castle Rock to pierwsze tego typu polskie przedsięwzięcie badawcze w zachodniej części USA. Realizowany jest we współpracy z Bureau of Land Management oraz Crow Canyon Archaeological Center w Kolorado.

Sunny Alcove (Kolorado, USA)Sunny Alcove (Kolorado, USA) Sunny Alcove (Kolorado, USA)Sunny Alcove (Kolorado, USA) Sunny Alcove (Kolorado, USA)Sunny Alcove (Kolorado, USA) Sunny Alcove (Kolorado, USA)Sunny Alcove (Kolorado, USA) Sunny Alcove (Kolorado, USA)

 

 

The Gallery, Sand Canyon (Kolorado, USA)

The Gallery, Sand Canyon
LOKALIZACJA OBIEKTU:

The Gallery, Sand Canyon (Kolorado, USA)

SPRZĘT POMIAROWY:

Skaner FARO Focus 3D s 120

CZAS POMIARU:

8 godzin, 1 osoba

CZAS OPRACOWANIA:

1 dzień 1 os - rejestracja skanów; 3 dni 1 os - inwentaryzacja 2D; 4 tygodnie 1 os - triangulacja oraz kolorowe rendery

PRODUKT KOŃCOWY:

Chmura punktów rejestrowana w jednym układzie współrzędnych UTM '83, inwentaryzacja 3D i 2D, kolorowe rendery 3D, pdf 3D, modele high/low poly

OPIS:

The Gallery to stanowisko archeologiczne, na którym zarejestrowano obecność reliktów architektury mieszkalno/obronnej Indian Pueblo (XIII w. n.e.). Widoczne do dziś ruiny budynków wykonanych z precyzyjnie przyciętych bloków piaskowca rozciągają się wewnątrz alkowy skalnej o długości ok 41 m i głębokości ok. 13 m. W skład kompleksu wchodzą 2 dostatecznie dobrze zachowane budynki oraz jedna jaskinia. Ciekawostką jest, iż na ścianach jednego z budynków zachowały się resztki glinianego tynku, na którym widoczne są ślady barwników żółtego i jasnoczerwonego. Na pokrytych barwnym tynkiem partiach ścian widnieją niewielkie przedstawienia zoomorficzne (rys. węża) oraz geometryczne (m. in. zygzaki) wykonane białą farbą. Ponadto na naturalnej skale w sąsiedztwie wejścia do jaskini wyobrażono dwie schematycznie ujęte postacie ludzkie (bądź duchy Kachina). Na uwagę zasługuje umiejętne wkomponowanie niewielkiej jaskini w przestrzeń osiedla.

W czerwcu 2014 roku firma 3Dexplorers wykonała kompleksowe skanowanie laserowe 3D pozostałości osiedla kultury Pueblo z XIII w., wraz z jego otoczeniem. Wykonaliśmy 12 dokładnych skanów oraz precyzyjny pomiar punktów kontrolnych przy użyciu tachimetru. Wszystkie skany zostały połączone w jeden układ współrzędnych. Otrzymane dane skanerowe posłużyły do wykonania trójwymiarowej inwentaryzacji (modelu 3D) osiedla. Przygotowaliśmy również pełną inwentaryzację architektoniczną 2D zawierającą przekroje i rzuty budynków oraz jaskini. Pozyskana za sprawą skanera chmura punktów pozwala na dowolną manipulację obszarem stanowiska i reliktami budynków. Dane ze skanera mogą być przerabiane i wykorzystywane do tworzenia inteligentnych modeli 3D w programach CAD, Geomagic, SCENE, Meshlab, Blender, itp. Wykonana rejestracja jest idealna na potrzeby inwentaryzacji konserwatorskiej. Raz dokonany pomiar można zarchiwizować i przechowywać na nośnikach cyfrowych przez dowolny okres czasu bądź wykorzystywać tylko wybrane obszary w przypadku przebudowy lub rekonstrukcji/odbudowy. Skanowanie wykonano na zlecenie Projektu Archeologicznego Sand Canyon - Castle Rock, kierowanego przez dr Radosława Palonkę z IA UJ.

The Gallery, Sand CanyonThe Gallery, Sand Canyon The Gallery, Sand CanyonThe Gallery, Sand Canyon The Gallery, Sand CanyonThe Gallery, Sand Canyon The Gallery, Sand CanyonThe Gallery, Sand Canyon The Gallery, Sand Canyon

 

 

Mad Dog Tower

Mad Dog Tower
LOKALIZACJA OBIEKTU:

Mad Dog Tower, Castle Rock Pueblo (Kolorado)

SPRZĘT POMIAROWY:

Skaner FARO Focus 3D s 120

CZAS POMIARU:

6 godzin, 1 osoba

CZAS OPRACOWANIA:

1 dzień 1 os - rejestracja skanów; 1 dzień 1 os - inwentaryzacja 2D; 3 tygodnie 1 os - triangulacja oraz kolorowe rendery

PRODUKT KOŃCOWY:

Chmura punktów rejestrowana w jednym układzie współrzędnych UTM '83, inwentaryzacja 3D i 2D, kolorowe rendery 3D, pdf 3D, modele high/low poly

OPIS:

Mad Dog to najlepiej zachowana wieża obronno/obserwacyjna kultury Pueblo na terenie Castle Rock Pueblo. Dziś ma zaledwie 3,2 m wysokości, jednak kiedyś była znacznie wyższa. Takie wieże z kamienia, cegły adobe i drewna są bardzo charakterystyczne dla architektury obronnej Pueblo. Były to budowle bardzo wysokie, nawet siedmio- ośmiometrowe. Służyły jako punkty obserwacyjne oraz do przekazywania sygnałów. Lokowano je przy większych osadach tak, żeby można z nich było widzieć kolejne wieże lub inne osady. Wchodziło się do nich po drabinie na pierwsze piętro, bądź dołem, gdzie był niewielki - 60 na 80 cm - otwór. W czerwcu 2014 roku firma 3Dexplorers wykonała kompleksowe skanowanie laserowe 3D pozostałości konstrukcyjnych obiektu wraz z jego otoczeniem. Wykonaliśmy 5 dokładnych skanów oraz precyzyjny pomiar punktów kontrolnych przy użyciu tachimetru. Wszystkie skany zostały połączone w jeden układ współrzędnych. Otrzymane dane skanerowe posłużyły do wykonania trójwymiarowej inwentaryzacji (modelu 3D) wieży. Przygotowaliśmy również pełną inwentaryzację architektoniczną 2D zawierającą przekroje i rzuty budowli. Pozyskana za sprawą skanera chmura punktów pozwala na dowolną manipulację bryłą obiektu. Dane ze skanera mogą być dowolnie przerabiane i wykorzystywane do tworzenia inteligentnych modeli 3D w programach CAD, Geomagic, SCENE, Meshlab, Blender, itp. Raz dokonany pomiar można zarchiwizować i przechowywać na nośnikach cyfrowych przez dowolny okres czasu bądź wykorzystywać tylko wybrane obszary w przypadku przebudowy lub rekonstrukcji/odbudowy. Skanowanie wykonano na zlecenie Projektu Archeologicznego Sand Canyon - Castle Rock, kierowanego przez dr Radosława Palonkę z IA UJ.

Mad Dog TowerMad Dog Tower Mad Dog TowerMad Dog Tower Mad Dog TowerMad Dog Tower Mad Dog Tower